PRAVIDLA A INFORMACE

  Úvod
  Diplomatický sbor
  Pravidla pro hry e-mailem
  Pravidla pro GM

  Pravidla hry
  Tabulka sektorů
  Jak psát rozkazy
  Rozdělení mocností
  Ukázková partie

  Ke stažení
  Odkazy
  FAQ

Teorie
  Pojednání o Diplomacii
VARIANTY
  Standard
  Gunboat
  Ancient
  Imperial

  Versailles
  Eskalace
  Great War

Gunboat liga
  Pravidla
  Výsledky 13/14
  Výsledky 10/11

DIPLOMATICKÝ SBOR

  Přihláška do sboru
  Seznam hráčů
  Síň slávy
  Věčné bojiště

  Aktuální pořadníky a informace
  Probíhající partie
  Archiv dohraných partií

LOGIN
Nepřihlášen

hráč
heslo
NOVINKY VALKA.CZ

STANDARD
Standard je základní mapa Diplomacie. Zobrazuje Evropu roku 1900 a je určena pro 7 hráčů.


Historie
Počátky této mapy můžeme hledat ve stejných letech jako vznik samotné Diplomacie. Bylo to po skončení druhé světové války, kdy se tehdy neznámý Američan, student historie a politické geografie Allan Calhamer nadchl myšlenkou, že by některá z velmocí mohla ovládnout celou Evropu.* Následovalo mnoho let vývoje. Rané verze hry se nazývaly Realpolitik.**
V roce 1959 představuje Allan Calhamer hru poprvé pod názvem Diplomacy (česky Diplomacie), tehdy se jí vydalo 500 kopií. V roce 1961 a 1971 hru vydává Games Research, od roku 1976 pak firma Avalon Hill. Dnes máme již 5. edici (2008). Pravidla uváděná zde na webu jsou překladem druhé edice (1982).

* - * - Datace se v mnoha zdrojích liší a není jasné, kdy vznikla která verze. Nicméně nejstarší odhady mluví už o roce 1945, ty nejmladší se zmiňují až o roce 1953.
** - Opět se jednotlivá data trošku liší. Není jasné, co to bylo za verze, ale první je nejspíš z roku 1954, další 1958 a 1959.